CV

od 2005 / pedagóg ŠÚV Ružomberok, odbor Tvorba hraciek a dekoratívnych predmetov

1999 - 2005 / Katedra dizajnu Fakulty umení, TU Košice

1995 - 1999 / ŠÚV Kremnica, odbor Tvorba hraciek a dekoratívnych predmetov

OCENENIA

2006 / Uznania v sútaži Kruhy na vode v kategóriách Suvenír a Odevný doplnok a šperk

2006 / hlavná cena v sútaži Etudy z dreva O najlepší drevený úžitkový predmet a šperk

2004 / 1. cena v sútaži Kruhy na vode v kategórii Interiérový prvok

2002 / 3. cena v sútaži Kruhy na vode v kategórii Interiérový prvok

2002 / hlavná cena v sútaži Etudy z dreva O naj… drevenú hracku

2002 / 1. cena, ŠVOC (študenská vedecko-odborná cinnost)

2001 / hlavná cena v sútaži Etudy z dreva za najlepší drevený bytový doplnok

1999 / cena ŠÚV Kremnica za najlepšiu maturitnú prácu

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY , WORKSHOPY, SYMPÓZIÁ

2010 / Sloverige, Slovenské a Švédske remeslá, ÚĽUV, Bratislava (SK)

2010 / Maticzov mlyn, výstava výsledkov sympózia, galéria PF01, Bratislava (SK)

2009 / Kruhy 2009, 10 rokov súťaže dizajnu a remesla, Bratislava (SK)

2009 / European Prize For Applied Arts, Mons, (BE)

2009 / Výstava pedagógov ŠÚV, Ružomberok (SK)

2009 / Etudy z dreva, 10 výročie súťaže, Zvolen (SK)

2009 / sympózium Malá Voda, Maticzov Mlyn, Tomašikovo (SK)

2009 / sympózium Ambiente Exterior, Liptovsky Mikulaš(SK)

2008 / Drôty.sk, Lisabon (P), Krakov (PL), Vieden (AT)

2007 / Výtvarné dimenzie drotárstva, Bratislava

2006 / sympózium MWA Myšlenice, (PL)

2006 / Výstava pedagógov ŠÚV, Ružomberok (SK)

2006 / Peknô.sk - putovná výstava, (FIN)

2006 / Design Match, Praha (CR)

2005 / Select, Ružomberok (SK)

2002, 2004, 2006, 2008 / Kruhy na vode, Bratislava (SK)

2005, 2006 / Fórum dizajnu - Nábytok a bývanie Nitra, Nitra (SK)

2001 / Sympózium výtvarníkov a dizajnérov, Velké Kapušany, Velké Kapušany (SK)

AUTORSKÉ VÝSTAVY

2009 / Točenô, Gallery ÚĽUV, Tatranská Lomnica (SK)

2009 / naOmaK II, Design studio ÚĽUV, Bratislava (SK)

2008 / naOmaK, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok (SK)

2007 / Dizajn a remeslo, Liptovský Mikuláš (SK)

INÉ

2009 / lektor kurzov tradičného remesla v dreve, Svensk Slöjd in Stockholm (SWE)

2009 / lektor kurzov tradičného remesla v dreve, ÚĽUV Bratislava (SK)

2006 / lektor kurzov remesla s presahom do dizajnu a umenia , Vlkolínec (SK)